ΕΤΟΣ 2020
   
 122020 Προβληματισμοί και διλήμματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο παθολόγος
Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου2020
Τόπος διεξαγωγής: Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση: Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος
Περισσότερες πληροφορίες :ΕΔΩ